Cestování se zvířaty do zahraničí

Podmínky pro cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do ostatních členských států EU:

Zvíře musí být označeno mikročipem, očkované proti vzteklině a doprovázené pasem zvířete v zájmovém chovu.

Označení zvířat tetováním je uznáváno pouze pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3.červencem 2011. Při cestování do Chorvatska je platné pouze označení mikročipem.

K označení zvířete mikročipem musí dojít před očkováním a vystavením pasu.
Pas vydává soukromý veterinární lékař, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou.

Očkování proti vzteklině se považuje za platné:
- 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování
nebo

- ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

 

Pro cestování do Velké Británie, Irska, Finska a Malty je navíc nutné, aby zvíře bylo ošetřené                         proti echinokokóze.                                                                                                                          Ošetření proti echinokokóze (tj. odčervení) psů, koček a fretek musí být potvrzeno v pase a provedeno 120 – 24 hodin před vstupem na území Velké Británie, Irska, Malty nebo Finska.

Země, které nedovolují vstup koček, psů a fretek mladších 3 měsíců:Itálie, Kypr, Polsko, Francie, Španělsko, Švédsko, Lucembursko, Velká Británie, Irsko, Malta.

 

Při cestování s více než 5 zvířaty v zájmovém chovu nebo při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu musí být zvířata doprovázena veterinárním osvědčením a potvrzením soukromého veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.

 

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Aktuální veterinární podmínky pro vývoz se dají zjistit buď přímo u kompetentní veterinární autority nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.

 

pas