Nádory mléčné žlázy u potkanů

Stále častěji k nám přicházejí klienti se svými potkánky, kteří jsou postiženi nádorovým procesem v oblasti mléčné žlázy. Převážně jde o nezhoubné fibroadenomy, ale v malém procentu se vyskytují i primárně zhoubné adenokarcinomy.

Proč k nádorovému bujení dochází?

Zjistilo se, že růst nádorů na mléčné žláze u potkanů podporuje zvýšená hladina prolaktinu v krvi. Prolaktin je hormon produkovaný adenohypofýzou ( přední lalok podvěsku mozkového) a stimuluje růst mléčné žlázy a sekreci mléka během kojení. Ke zvýšené produkci prolaktinu dochází působením estrogenu nebo při nádorovém onemocnění adenohypofýzy.

U stárnoucích samiček (10-12 měsíců) se pohlavní cyklus postupně prodlužuje a stává se nepravidelným. Na vaječnících však zůstávají velké folikuly, které stále produkují množství estrogenu a tím zvyšují hladinu prolaktinu v krvi.

U starších samečků také nacházíme vysoké hladiny prolaktinu v krvi a to kvůli snížené aktivitě dopaminu v hypotalamu. Přitěžujícím faktorem je také dieta s vysokým obsahem tuku.

 

Lze vzniku nádorů zabránit?

Studie ukazují, že pokud se samice vykastruje do 90 dní věku, výrazně se tím sníží výskyt nádorů na mléčné žláze (pouze 4 % oproti 49% u nevykastrovaných samic, která neměly potomky). Kastrace sexuálně nezralých samic zabraňuje vlivu estrogenu na prodlužování žlázy a prorůstání do okolní podkožní tukové tkáně.  Kastrace sexuálně zralých samic odstraní další nechtěnou produkci estrogenu. Pokud se poté nádory objeví, jsou většinou malých rozměrů a nezhoubné.

Léčba a prevence

U mladých samic, u kterých se neplánuje reprodukční chov, zvážit odstranění vaječníků do 90 dní věku.

V případě onemocnění je potřeba co nejdříve odstranit postiženou mléčnou žlázu a pokud je samice v dobrém zdravotním stavu, odstranit i vaječníky. Snížíme tak pravděpodobnost dalšího růstu. Někdy je zapotřebí chirurgický zákrok opakovat, pokud se nádor objeví i na jiném místě. K tomu dochází, pokud se samička nevykastruje.

U samců a v případě vzniku nádorů adenohypofýzy bohužel prevence není.