Povinné čipování psů

Od 1.1. 2020 je očkování proti vzteklině platné pouze u čipovaných psů!!! Podle veterinárního zákona je chovatel povinen zajistit, aby byli psi platně očkováni proti vzteklině.

Očkování proti vzteklině  je platné, pouze pokud je pes nezaměnitelně identifikován (čipování, dříve tetování). Tetování se uznává, pokud je čitelné a provedené před 3. červencem 2011.

Chovatel je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa.